چین و فرانسه همکاری های هسته ای خود را تقویت می کنند

سیاسی

نخست وزیران چین و فرانسه توافقنامه ای را با هدف تقویت همکاری های هسته ای با یکدیگر امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار جهانی هسته ای، در دیدار «لی کایی گیانگ» نخست وزیر چین که به پاریس سفر کرده با مانوئل والس همتای فرانسوی اش دو کشور توافقنامه ای را برای تقویت همکاری های هسته ای امضا کردند.

بر این اسا شرکت های آروای فرانسه و شرکت ملی هسته ای چین با یکدیگر درباره تاسیسات بازیافت و پروژه دولت چین برای استفاده از سوخت های مصرف شده در نیروگاه های هسته ای همکاری خواهند داشت.

همچنین شرکت فرانسوی آروا با شرکت های چینی درباره مطالعات ساخت نیروگاه های هسته ای، همکاری در ساخت نیروگاه های با ظرفیت متوسط و بالای قدرت به ویژه برای مناطق صنعتی همکاری خواهند کرد.

براین اساس دو طرف برای اولین همکاری خود فاز اول نیروگاه هسته ای «تایشان» چین را انتخاب کرده اند که طراحی آن توسط فرانسه انجام شده است.