چریکی که تیر خلاص به مغز کودک 11 ساله زد

گروهک منافقین

هشتم تیرماه سالروز کشته شدن حمید اشرف، از رهبران سازمان چریک های فدایی خلق است.

به گزارش خبرآنلاين، در تیرماه 1355 با کشته شدن حمید اشرف از رهبران سازمان چریک های فدایی خلق در درگیری با ساواک، عملا عمر جنبش چریکی مسلح علیه رژیم شاه پایان یافت.

در نشریه داخلی شماره ۲۲ دی ماه ۱٣۵۵ چریک‌های فدایی خلق صفحات ٣۵ الی ٣۹ این رفتار از زبان حمید اشرف چگونه نقل شده است:

به رفیق ناصر شایگان گویا تکه‌ای نارنجک خورده بود و کنار آتش افتاده بود و ناله می‌کرد. یک رفیق دختر نیز مثل اینکه تیر خورده بود و کنار آتش افتاده بود که به طرفشان تیراندازی کردم و شهید شدند. رفیق ارژنگ نیز بعد از اینها شهید شد.

از نامهٔ بیست خرداد ۵۵ حمید اشرف نیز آمده است:«رفقای ما از کودک ۱۱ ساله تا پیرزن ۵۵ ساله با هر وسیله‌ای که در اختیارشان بود، رودرروی ماموران بی‌شمار دشمن ایستادند. ما به آن‌ها افتخار می‌کنیم.»

گواهی پزشکی قانونی مرگ هر دو را ناشی از شلیک به جمجمه اعلام کرده است.

 

2929

کد N876066