تقویت همکاری نظامی روسیه و چین در خدمت صلح خواهد بود

سیاسی

وزیر دفاع روسیه توسعه همکاری نظامی بین روسیه و چین را به نفع صلح و امنیت جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع روسیه همکاری روسیه وچین را برای جلوگیری از تلاش ها برای تحریف تاریخ و شجاع جلوه دادن نازی ها و متحدان آنها ضروری دانست.

ژنرال شایگو وزیر دفاع روسیه گفت: در شرایط کنونی جامعه بین الملل همکاری دوستانه نیروهای نظامی روسیه و چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و موجب تقویت صلح و ثبات جهانی می شود.

وی این اظهارات را در دیدار با همتای چینی خود در سن پطرزبورگ گفت و افزود: در این دیدار درباره توسعه همکاری های نظامی و برخی موضوعات سری به تبادل نظر پرداختیم.