جمهوریت : اردکِ لنگ حق ندارد ترکیه را وارد جنگ کند

واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه دولت احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه را اردک لنگ توصیف کرد و نوشت : اردک لنگ حق ندارد ترکیه را وارد جنگ کند.

جمهوریت نوشت :‌ همزمان با ادامه بحث ها درباره مداخله نظامی احتمالی ترکیه در سوریه ، نمایندگان احزاب مخالف دولت و حقوقدانان ترکیه تاکید می کنند ، دولت کنونی فقط می تواند امور جاری کشور را اداره کند.

نمایندگان احزاب مخالف و حقوقدانان ترکیه تاکید می کنند ،‌ تصمیمات احتمالی دولت داوداوغلو درباره عملیات نظامی در سوریه مشروعیت نخواهد داشت.
پروفسور مدحت سنجار نماینده ماردین از حزب اچ دی پی گفت : دولت کنونی باید تا زمان تشکیل دولت جدید امور روزمره را اداره کند.
وی گفت : مداخله نظامی و جنگ می تواند عواقب سنگینی داشته باشد و این تصمیمی نیست که دولت کنونی بتواند درباره آن تصمیم بگیرد.

پروفسور ابراهیم کاب اوغلو استاد حقوق دانشگاه مرمره استانبول نیز با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی ترکیه فقط مجلس ترکیه از اختیارات لازم برای اعزام نیروهای نظامی به خارج از مرزها برخوردار است ، گفت : اعزام نیروهای نظامی ترکیه به سوریه به منزله اعلان جنگ است و چنین اقدامی را نمی توان در چارچوب مجوز مجلس ترکیه برای اعزام نیروهای نظامی به خارج از مرزها توجیه کرد.

مراد اوزچلیک معاون رئیس حزب جمهوریت خلق نیز درباره مداخله احتمالی ترکیه در سوریه گفت : دولت کنونی دولت موقت است و نمی تواند درباره چنین مسائل مهمی تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد بدون توجه به واکنش حکومت سوریه ، ایران و روسیه نمی توان درباره چنین مسئله مهمی تصمیم گرفت.
جمهوریت در خبر دیگری نوشت : ژنرال های بازنشسته ارتش ترکیه نیز با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری نشست شورای عالی نظامی ترکیه ، هشدار می دهند ، هدف مطرح شدن احتمال مداخله نظامی ترکیه در سوریه ممکن است ،‌ اعمال فشار بر ارتش ترکیه در آستانه نشست شورای عالی نظامی باشد.

52261

کد N874213