افتتاح یک پارک به نام رئیس‌جمهوری ترکمنستان

کد N873944