بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از انفجار امروز؛

دادستان کل مصر کشته شد

سیاسی

«هشام برکات» دادستان کل مصر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از انفجار امروز در قاهره کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «هشام برکات» دادستان کل مصر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از انفجار امروز در قاهره کشته شد.

گفتنی است، خودرو حامل هشام برکات دادستان کل مصر امروز هدف انفجار قرار گرفت و برکات طی آن به شدت زخمی شد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.