سروری در گفتگو با مهر:

طرح «نهضت مذاکره ملی» راهبرد تکراری حامیان فتنه ۸۸ است

سیاسی

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تاکید کرد: طرح مسائلی از جمله نهضت مذاکره ملی از سوی برخی اصلاح‌طلبان حامی فتنه موقتی و راهبردی تکراری برای ورود مجدد به عرصه مناسبات سیاسی کشور است.

پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح «نهضت مذاکره ملی» که اخیرا برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند اظهار کرد: عده‌ای از عناصر تندرو که در جریان فتنه نقش داشتند تلاش دارند که وضعیت کشور را بی ثبات، متشنج و متزلزل نشان دهند، بنابراین در مقطعی پیشنهاد «دولت وحدت ملی» را مطرح کردند و امروز هم از «نهضت مذاکره ملی» سخن می‌گویند.

وی افزود: امروز نیازی به طرح موضوعات این چنینی نیست؛ چراکه جریانات سیاسی ابتدا باید نسبت به مبانی که در رویکردها و سیاست‌های خود دارند توجه کنند و سپس با یکدیگر وارد گفتگو شوند.

سروری گفت: بحث گفتگوهای متقابل جریانات سیاسی کشور امری طبیعی است؛ ما نیز در موضوعات مختلف مناظره‌هایی در رسانه ملی داریم که همه آنها می‌توانند در این جلسات دیدگاه‌های خود را مطرح کنند؛ اما بیان مطالبی که یک نوع تنش، تزلزل، ناپایداری و بی ثباتی درکشوری که جزیره ثبات در میان جهنم ناامنی‌های منطقه نام گرفته در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن است و با نیت خالصی مطرح نمی‌شود.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: طرح این موضوعات کمکی به گفتگو میان جناح‌های سیاسی با یکدیگر در چارچوب نظام نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید دامنه طرح نهضت مذاکره ملی روشن شود، اظهار کرد: من فکر نمی‌کنم امروز نیازی به مذاکره با کسانی که آشتی و محبت خود را در فتنه ۸۸ به دشمنان نظام نشان دادند و تا مرحله براندازی پیش رفتند و شعارهای تند علیه ولایت و فلسطین و همه مظاهر انقلاب اسلامی سردادند، باشد.

سروری افزود: آنها باید از گذشته خود استغفار و رسما اعلام کنند آن رویکردها، مواضع و رفتارها متناسب با روح انقلاب اسلامی و در چارچوب نظام نبوده است تا زمینه برای گفتگو آماده شود.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دوستان انقلاب اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا که در چارچوب نظام حرکت می‌کنند همیشه فرصت‌های زیادی را برای گفتگو با یکدیگر دارند گفت: ما امروز در شورای شهر تهران شامل دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌شویم اما درعین حال درحال تعاون و همکاری با یکدیگر هستیم.

وی خاطر نشان کرد: کسانی که موضوعاتی از جمله مذاکره ملی و آشتی ملی را مطرح می‌کنند قصد دارند بدون پرداخت هزینه‌ای که در جریان فتنه برای نظام ایجاد کردند مجددا وارد مناسبات سیاسی کشور شوند.

سروری با بیان اینکه ما سابقه خوبی از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب نداریم تصریح کرد: در مجلس ششم موضوعاتی مطرح شد که در سابقه انقلاب اسلامی تکرار نشده است. در آن دوران مواضع بشدت ساختار شکنانه در مجلس بیان می‌شد و نمایندگان اکثزیت، تحرکاتی از جمله اقدام به تحصن کردند و از طرف دیگر مسائلی از جمله حاکمیت دوگانه و خروج از حاکمیت را مطرح ساختند که هنوز تلخی آن در ذائقه ملت وجود دارد.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اگر فرض کنیم طیف معتدل اصلاحات و معتقد به چارچوب‌های نظام اسلامی اکثریت مجلس آینده را کسب کنند مجلس ششم دیگری خلق نخواهد شد اما اگر طیف افراطی که امروز هم شعارهای بسیار تند سرمی‌دهند اکثریت را بدست بیاورند، باید شاهد شکل‌گیری یک مجلس ششم دیگری در درون نظام و ایجاد چالش‌های پرهزینه باشیم.

وی طرح مسائلی از جمله نهضت مذاکره ملی از سوی برخی اصلاح‌طلبان حامی فتنه را موقتی و راهبردی تکراری برای ورود مجدد به عرصه مناسبات سیاسی کشور دانست و گفت: شما اگر به رسانه‌های دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان در دولت نگاه کنید، یک دیکتاتوری و استبداد پنهان در عدم ارائه فرصت به جریانات غیر اصلاح‌طلب را شهد خواهید بود.

به گفته سروری اگر اصلاح‌طلبان به قدرت برسند شاهد یک دیکتاتوری رسانه‌ای و گفتمانی ازسوی آنها خواهیم بود و سخنانی مانند نهضت مذاکره ملی نیز موقتی و صرفا فرار به جلو است.