مقام چینی: مذاکرات هسته ای به مرحله حساسی رسیده است

سیاسی

«لی بائودونگ» معاون وزیر امور خارجه چین هنگام ورود به وین مذاکرات جاری هسته ای را حساس عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، معاون وزیر امور خارجه چین امروز به محض ورود به وین به خبرنگاران گفت: در آستانه زمانی حساس قرار گرفته و جلسه حساسی در پیش داریم.

«لی بائودونگ» معاون وزیر امور خارجه چین هنگام ورود به وین در اظهاراتی درباره مذاکرات هسته ای اخیر در وین ادامه داد: امیدوار هستیم که در زمان مقرر به توافق دست یابیم و می بینیم که همه طرف ها به روند مذاکرات متعهد هستند.