تظاهرات مردم هندوراس در اعتراض به فساد دولتی

سیاسی

هزاران نفر از مردم هندوراس در پایتخت این کشور دست به راهپیمایی زده و خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور به دلیل افشای فساد مالی دولت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴، بسیاری از معترضان با در دست داشتن مشعل های روشن به خیابان های پایتخت ریخته و می گویند «خوان هرناندز» رئیس جمهوری هندوراس به دلیل افشای فساد مالی اش باید استعفا دهد.

معترضان هندوراسی که جمعیت آنها بیش از ۵۰ هزار نفر تخمین زده می شود خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب درباره فساد مالی اخیر در این کشور هستند و هرگونه مذاکره با رئیس جمهور را رد کرده اند.

معترضان شعارهایی از جمله «هندوراس برای ماست» و «این رئیس جمهور نیست؛ جنایتکار است» را سر داده و از خیابان های مرکزی شهر به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند.

معترضان می گویند هرناندز ۹۰ میلیون دلار از ۳۰۰ میلیون دلار بودجه بهداشتی این کشور را خرج ستاد انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۳ کرده است. با این حال رئیس جمهوری هندوراس چنین اتهامی را رد می کند.