گزارش اکثریت سنای آمریکا؛

توافق با ایران، به تحریم تولیدکنندگان نفت در آمریکا تبدیل می شود

سیاسی

اکثریت جمهوریخواهان کمیته انرژی و منابع طبیعی سنای آمریکا در گزارشی اعلام کردند که اگر آمریکا مایل به توافق با ایران است، آیا واشنگتن خود نباید اجازه صادرات نفت داشته باشد؟

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اِس اِی تودی، اکثریت جمهوریخواهان کمیته انرژی و منابع طبیعی سنای آمریکا در گزارشی اعلام کردند که اگر آمریکا مایل به توافق با ایران است، آیا واشنگتن خود نباید اجازه صادرات نفت داشته باشد؟
روزنامه آمریکایی مذکور در این باره نوشت: چشم انداز توافق با ایران درخصوص برنامه هسته ای این کشور باعث شده تا این تضاد بزرگ ژئوپولتیک مطرح شود؛ لغو تحریم های ایران موجب رشد صادرات نفت ایران خواهد شد، درحالیکه قوانین و مقررات فدرال، صادرات نفت آمریکا را ممنوع کرده است.

استدلال ارائه شده در گزارش اکثریت سنا این است که ایران با لغو تحریم های خود می تواند به صادرات نفت ادامه دهد. درست در همین زمان، آمریکا بر اساس قوانین و مقررات از صادر نمودن نفت خود عاجز است. در نتیجه، این امر به نوعی به اجرای تحریم علیه تولیدکنندگان نفت در آمریکا مبدل خواهد شد.