پایان نشست 1.5 ساعتی ظریف - کری؛ ادامه مذاکره عصر شنبه

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,جان کری,محمدجواد ظریف

نخستین نشست هیات های مذاکره کننده ایران وامریکا به ریاست ظریف و کری در وین پس از یک ساعت و نیم به کارخود پایان داد تا با وقفه ای دو ساعتی از سر گرفته شد.

این سومین مذاکره ظریف و کری برای رفع اختلافات و نگارش متن توافق جامع محسوب می شود. این دو پیش از این در ژنو و نیویورک برای کاستن از اختلاف ها با یکدیگر مذاکره کرده بودند.

ظریف و کری با وقفه ای دو ساعتی و در ساعت 15 و 30 به وقت محلی - 18 به وقت تهران- در هتل کوبورگ گفت و گو را از سر خواهند گرفت.در این مذاکرات ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز حضور دارد.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان ظریف تاکنون هشت دور برای نگارش متن توافق با هلگا اشمید و در مواردی با وندی شرمن همتای امریکایی خود مذاکره کرده اند که هشتمین آن هم اکنون درجریان است.

عراقچی به تازگی گفته است تعدادی از پرانتز ها پاک شده ولی پرانتز های اصلی همچنان در متن باقی است.

مهلت خودخوانده ایران و 1+5 برای نگارش متن توافق جامع دهم تیر ماه بسر خواهد رسید.

49261

کد N870986