مراسم سالانه مبارزه با امپریالیسم آمریکا با حضور گسترده مردم کره‌شمالی

کد N870686