فیلم/ فرار داعش از آتش سنگین مبارزان کرد

سیاسی

بین الملل: درگیری میان مبارزان کرد سوری و گروه تروریستی داعش در نزدیکی مرزهای ترکیه همچنان در جریان است.

فیلم/ فرار داعش از آتش سنگین مبارزان کردبین الملل: درگیری میان مبارزان کرد سوری و گروه تروریستی داعش در نزدیکی مرزهای ترکیه همچنان در جریان است.