شمار شهدای انفجار مسجد کویت به ۱۰ نفر رسید/حضور امیر کویت درمحل

سیاسی

شمار شهدای انفجار انتحاری در مسجد اما صادق (ع) کویت به ۱۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، به دنبال وقوع انفجار انتحاری در مسجدی در مرکز کویت ۱۰ نفر شهید و شماری زخمی شدند.

 عامل انتحاری در رکوع رکعت آخر نماز جمعه خود را منفجر کرد.

به علت شدت انفجار امیر کویت شخصا از محل انفجار بازدید کرد.