روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: چالش ها و امیدهای یک دولت مستقل

فلسطین

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد(UNIC) همزمان با سال روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نشست برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین به عضویت ناظر سازمان ملل متحد در آمده است. این در حالی است که موضوع شناسایی فلسطین به عنوان یک دولت عضو جامعه بین المللی با مخالفت ها و حمایت هایی روبه رو شده است. در این راستا فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل هم اندیشی نقد و بررسی این موضوع را به منظور اهداف ذیل برگزار می کنند:

الف. نقدی بر فعالیت ها و عملکرد سازمان ملل و ارکان آن درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد
ب. فرصت دادن به نویسندگان رساله های دانشگاهی و مقالات علمی برای نگارش در موضوع

مزایا و بهره مندی
این نشست یک برنامه آموزشی پژوهش محور است. به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت از سوی برگزارکنندگان ارایه می شود.
به منظور حمایت از شرکت کنندگان هزینه های اصلی ثبت نام در این برنامه کاهش یافته است. ضمن اینکه مقالات با استاندارد علمی - پژوهشی در صورت تایید هیات تحریریه ISJ به چاپ می رسد.

برای آگاهی از جزئیات این نشست به پایگاه اینترنتی فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) مراجعه کنید 

5252

کد N868830