در نامه ۳ گروه فعال در حقوق بشر؛

با تعیین د ادستان ویژه، درباره شکنجه توسط سازمان سیا تحقیق شود

سیاسی

گروه های حقوق بشر از مقامات آمریکا خواستند تا با تعیین دادستان ویژه ای درباره روش های شکنجه سازمان سیا تحقیق و تفحص کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروه های حقوق بشر از مقامات آمریکا خواستند تا با تعیین دادستان ویژه ای درباره روش های  شکنجه سازمان سیا تحقیق و تفحص کنند.

گروه های فعال حقوق بشر از قبیل دیده بان حقوق بشر، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و عفو بین الملل امروز در نامه سرگشاده ای به دادستانی کل آمریکا اعلام کردند: ناکامی دولت اوباما در برابر کوهی مرتفع از مستندات، احتمال این ریسک را پر رنگ می کند که شکنجه بیشتر به عنوان یک گزینه مشروع مطرح بوده است تا به عنوان یک شکنجه.

گروه های حقوق بشری فوق در این نامه خواستار تعیین دادستان ویژه ای برای تحقیق و تفحص پیرامون استفاده از شکنجه توسط سازمان سیا شدند.

گفتنی است در دسامبر سال ۲۰۱۴، سنای آمریکا با انتشار گزارشی استفاده سیا از شکنجه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر را تأیید کرد.