فیلم/ باراک اوباما: نژادپرستی در «دی.ان.ای» آمریکائی هاست

سیاسی

بین الملل: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با انتقاد از وجود تبعیض نژادی در این کشور عنوان داشت که نژاد پرستی در «دی.ان.ای» (ژن) آمریکائی هاست .

فیلم/ باراک اوباما: نژادپرستی در «دی.ان.ای» آمریکائی هاستبین الملل: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با انتقاد از وجود تبعیض نژادی در این کشور عنوان داشت که نژاد پرستی در «دی.ان.ای» (ژن) آمریکائی هاست .