ریابکوف: پیش‌نویس توافق هسته‌ای، به تصمیم سیاسی وزرا نیاز دارد

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

معاون وزیر امورخارجه روسیه گفت: سرعت "باز کردن پرانتزها" در پیشنویس موافقتنامه آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالا می‌رود ولی 5 تا 7 موضوع هست که فقط بر اساس تصمیم سیاسی وزرای امور خارجه می‌تواند حل شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسيه رئیس هیئت روس در مذاکرات هسته‌ای ایران در خاتمه دور دیگر مذاکرات وین اعلام نمود سرعت "باز کردن پرانتزها" در پیشنویس موافقتنامه آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالا می‌رود ولی 5 تا 7 موضوع هست که فقط بر اساس تصمیم سیاسی وزرای امور خارجه می‌تواند حل شود. وی گفت برای مثال مسئله لغو تحریم تحویل اسلحه بطور کامل ویراستاری شده و استثنائاً به اتخاذ تصمیم سیاسی نیاز دارد. ولی برخی دیگر امور هم قبل از معرفی به وزرا باید بخوبی آماده شود. ریابکوف گفت حتی امروز یعنی 10 روز مانده به اتمام مذاکره برخی جاهای خالی نمایان مي‌شود که به پر شدن نیاز دارد. بررسی جزئیات پیوسته باعث مي‌شود برخی امور تکمیل و تصحیح شود.


ریابکوف: اقدامهای مربوط به لغو مجازاتهای ایران در دست بررسی است

 وزیر امور خارجه روسيه در ادامه اعلام کرد: ترتیب قدمهای رفع کننده مجازاتهای ایران هم اکنون در دست طراحی می‌باشد ولی قدمهای عملی متوجه تدارک محدودیت‌ برنامه هسته‌ای ایران باید هم اکنون آغاز شود.
ریابکوف به خبرنگاران گفت: تحلیل و بررسی عواقب حقوقی معامله در دست تهیه برای همه طرفین و همچنین مسئله همخوانی تصمیم‌های مربوط به ایران با رژیم جاری (کاربرد انرژی اتمی-م) جهت مهمی می‌باشد. واقعیت این است که برخی جوانب مربوط به ترتیب قدمهای رفع کننده رژیم مجازاتها هنوز در مرحله هماهنگی قرار دارد. ولی فعالیت عملی منظور شده در مورد تأسیسات اتمی ایران باید هم اکنون آغاز شود.

52310

کد N866682