اصلاح نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس

مجلس شوراي اسلامي

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را اصلاح و مقرر کردند در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 145 مکرر که به تصویب مجلس رسید همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود.

به موجب این مصوبه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع یا مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه اجرایی متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند.

بر این اساس، رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانون‌گذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات، اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند.

همچنین رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانون‌گذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

به موجب تبصره این ماده چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به عمل آورد مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضا یا غیراعضا به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 154 مکرر مقرر کردند، چنانچه گزارش کمیسیون‌های اصلی در مجموع بیش از 50 ماده تبصره یا جزء داشته باشد پس از تصویب کلیات در مجلس تا قبل از رسیدگی به جزئیات هرگاه بیش از یک دوم مجموع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از مجموع 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص را که فاقد پیشنهاد بوده و یا کلیه پیشنهاددهندگان جزء درخواست‌کنندگان کتبی باشند مطرح نمایند، در این صورت با صحبت یکی از درخواست کنندگان و صحبت دو مخالف و دو موافق به ترتیب یکی مخالف و یک موافق هر کدام حداکثر 5 دقیقه،‌ پیشنهاد تصویب کل مواد، تبصره‌ها و یا اجزای تعیین شده به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس در همان جلسه یا جلسه بعدی، کل مواد یا مجموع بیش از 50 ماده یا تبصره یا اجزای مشخص شده مرتبط به هم با صحبت 7 نفر مخالف و 7 نفر موافق از نمایندگان به ترتیب یک مخالف و یک موافق و در صورت لزوم نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر 10 دقیقه صحبت می‌کنند،‌ سپس مواد مرتبط به هم توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه قرائت می‌شود و رأی گیری بعمل می‌آید و برای ماده یا مواد غیرمرتبط نیز جداگانه رأی گیری خواهد شد.

به موجب این مصوبه، چنانچه بعضی مواد غیرمرتبط خود دارای موضوع واحد و مرتبط به هم باشند به همین ترتیب به صورت یکجا در مورد آنها رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب کل مواد، مصوبات به نحو مقتضی جهت بررسی غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و ارسال رسمی آن پس از هماهنگی با دبیر شورا انجام خواهد شد.

به موجب این مصوبه، در صورتی که مواد یا تبصره‌ها یا اجزای مشخص شده به تصویب برسند، مابقی مواد یا تبصره‌ها یا اجزا طبق ماده 151 مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و در صورت عدم تصویب کل مواد یا بیش از 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص، پیشنهادهای جدید در جلسه پذیرفته می‌شود و یا تعدادی از مواد یا تبصره‌ها یا اجزا به تشخیص رئیس جلسه برای بررسی به کمیسیون اصلی ارجاع می گردد و برای باقیمانده مواد یا تبصره‌ها یا اجزا رأی‌گیری می‌شود.

انتهای پیام

کد N866582