هشدار روسیه نسبت به وخیم تر شدن اوضاع افغانستان

سیاسی

معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل طی نشست شورای امنیت گفت: حمله به پارلمان افغانستان در کابل نشانه ای از بدتر شدن اواضع در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ولادیمیر صفراف گفت: فدراسیون روسیه نسبت به وخیم تر شدن اوضاع در افغانستان نگران است. به گفته ویحمله روز دوشنبه به پارلمان افغانستان سند و مدرک دیگری بر این موضوع است.

وی افزود تهدید های تروریستی و تهدیدات شبه نظامیان در حال زمینه یافتن در مناطق شمالی به ویژه در ولایت قندوز است که عاملی برای نگرانی فزاینده در روسیه و همسایگان آن در کشورهای مشترک المنافع و کشورهای مستقل است.

معاون سفیر روسیه همچنین تصریح کرد که مسکو بارها درباره تلاش شبه نظامیان برای استفاده از عقب نشینی نیروهای خارجی و تغییر موازنه قدرت در افغانستان به نفع خود هشدار داده است.

گفتنی است روز یکشنبه تعدادی از شبه نظامیان به پارلمان افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن تعدادی از این افراد وابسته به طالبان کشته شدند.