پیش بینی وقوع جنگ خونین داعش با طالبان در آینده

العالم نوشت:

مطالعات جاری نشان می دهد که در آینده بین گروه تروریستی داعش و گروههای افراطی قدیمی تر مثل طالبان جنگ درخواهد گرفت.
به گزارش  شبکه العالم به نقل از سومریه نیوز، طبق مطالعات و برآوردهای سازمان "آی اچ اس" ویژه بررسی خطرات و نظارت و تحلیل مواضع گروههای افراطی به زبانهای اردو و پشتو، گروههای مسلح افراطی درجنوب آسیا از جمله طالبان، گروه تروریستی داعش را تهدیدی برای آینده خود می دانند.

عمر حامد، مدیر بخش تحلیل مسائل آسیا در این سازمان طی گزارشی اعلام کرد: کوچکترین تردیدی نیست که بین گروه تروریستی داعش با گروههای افراطی قدیمی تر مثل طالبان جنگ درخواهد گرفت.

وی افزود: تحلیل مواضع گروههای افراطی مستقر در افغانستان و پاکستان و هند نشان می دهد که طالبان افغانستان و طالبان پاکستان و گروههای موسوم به لشکر طیبه و گروه تروریستی موسوم به ارتش محمد (ص) تلاش بسیاری را برای مهار پیشرویهای داعش به سرکردگی ابو بکر بغدادی صورت می دهند.

عمر حامد در ادامه گفت: از سال 2014 گروه (تروریستی) داعش تبلیغات گسترده ای را در سایتهای ارتباطات اجتماعی شروع کرده اند که به مراتب بر تبلیغات و خبرسازیهای القاعده به سرکردگی ایمن الظواهری در جنوب آسیا می چربد.
گروه تروریستی داعش در مناطق جنوب آسیا نیز از شکافهای موجود بین سران طالبان در پاکستان و طالبان افغانستان و گروههای مسلح کشمیری استفاده کرده است.

به گفته این سازمان مطالعاتی، تماسهای بین گروههای افراطی قدیمی تر طی ماههای گذشته شدت گرفته است. کما اینکه اسنادی که طالبان پاکستان علیه داعش و رهبر آن ابوبکر بغدادی منتشر کرده است به وضوح گویای این است که طالبان، گروه داعش را تهدیدی برای گروههای افراطی جنوب آسیا می داند.
با اینکه قدرت متحدین گروه داعش ممکن است محدود بماند اما گروههای افراطی رقیب ممکن است در آینده ستیزه جوتر شده و دست به حملات بیشتری علیه آنها بزنند.

52310

کد N864605