سه سفارتخانه افغانستان تعطیل می شود

سیاسی

وزیر امور خارجه افغانستان گفت سفارتخانه های افغانستان در برزیل، آفریقای جنوبی و مجارستان به علت مشکل مالی تعطیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزیر امور خارجه افغانستان از بسته شدن سه سفارت خانه به علت مشکلات مالی خبر داد.

صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد سفارتخانه های این کشور در برزیل، آفریقای جنوبی و مجارستان تعطیل خواهد شد.

همچنین قرار است مقر نمایندگی افغانستان در یونسکو به سفارت این کشور در پاریس سپرده شود و سفارت افغانستان در بلغارستان نیز در حد نمایندگی سیاسی تقلیل یابد.

وزیر امور خارجه افغانستان از گشودن نمایندگی سیاسی افغانستان در تایلند و یونان نیز خبر داد.