کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل خواستار شد

تنبیه کشورهایی که از پذیرش آوارگان خودداری می کنند

سیاسی

کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل متحد در بازدید از اوضاع آوارگان سوری در ترکیه خواستار تنبیه کشورهایی شد که از پذیرش آوارگان خودداری می کنند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسر عالی امور آوارگان سازمان ملل خواستار تنبیه کشورهایی شد که از پذیرش پناهجویان سر باز می زنند.

«آنتونیو گوترس» که برای بازدید از اردوگاه های آوارگان سوری به مرز ترکیه با سوریه رفته بود در کنفرانسی خبری گفت: اوضاع آوارگان سوری بسیار وخیم است و باید کمک های بیشتری برای آنها ارسال شود.

وی در ادامه گفت: سازمان ملل به آوارگان کمکهای زیادی ارایه داده اما وضعیت آنها به گونه ای است که به کمک بیشتری نیاز دارند.

این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه برخی از کشورها از پذیرش آوارگان سر باز می زنند گفت این کشورها باید مجازات شوند.

وی در عین حال خواستار حمایت از کشورهایی شد که به آوارگان پناه می دهند.