واکنش پارلمان افغانستان نسبت به بیانیه اشرف غنی

سیاسی

پارلمان افغانستان نسبت به بیانیه اشرف غنی مبنی بر ادامه کار پارلمان تا برگزاری انتخابات جدید واکنش های مختلفی نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان از بیانیه ارگ ریاست جمهوری این کشور مبنی بر ادامه فعالیت پارلمان تا برگزاری انتخابات جدید استقبال کردند.

بیانیه اشرف غنی مخالفانی نیز داشت؛ به باور برخی از اعضای پارلمان افغانستان این بیانیه مخالف قانون اساسی است.

برخی نمایندگان نیز با انتقاد از اشرف غنی گفتند صلاحیت لغو پارلمان به رئیس جمهور داده نشده که وی کار این نهاد را تمدید کند.

مهلت کار پارلمان افغانستان به اتمام رسیده و هنوز انتخابات جدید برگزار نشده است.

اشرف غنی گفته است تا یک ماه دیگر زمان انتخابات پارلمانی تعیین می شود.