پارلمان افغانستان به کار خود ادامه خواهد داد

سیاسی

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد پارلمان این کشور تا مشخص شدن نتایج انتخابات بعدی به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت تداوم فعالیت قوای سه گانه ضروری است و پارلمان همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

پایان یافتن مهلت کاری پارلمان افغانستان و برگزار نشدن انتخابات جدید، چالش های فراوانی را در فضای سیاسی افغانستان ایجاد کرد.

رئیس جمهور افغانستان می گوید دولت تا یک ماه دیگر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین می کند.