۱۸۵ هزار مورد درخواست پناهندگی به اروپا در سه ماهه نخست ۲۰۱۵

سیاسی

تعداد کسانی که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ از کشورهای اروپایی درخواست پناهدگی کرده اند و به ۱۸۵ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی اتریش با استناد به آمارهای دفتر مرکزی آمار اروپا «یورو استات» اعلام کرد: در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۴، ده هزار و ۵۶۵ نفر از اتریش درخواست پناهندگی کرده اند. بر این اساس میزان درخواست پناهندگی به اروپا طی سه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 86 درصد رشد داشته است.
 طبق آمارها، مجارستان، سوئد و اتریش به ترتیب بیشترین درخواست برای پناهندگی را داشته اند که بالاترین آمار درخواست از جانب شهروندان سوریه، کوزوو و افغانستان بوده است.
دفتر مرکزی آمار اروپا اعلام کرد، ۵.۳ درصد از کل درخواست های پناهندگی متعلق به اتریش، ۴۹.۶ درصد متعلق به آلمان، ۱۷.۸ درصد متعلق به ایتالیا، ۸ درصد متعلق به فرانسه و ۶.۲ درصد متعلق به سوئد بوده است.

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']