اشرف غنی:

پاسخ جنگ طلبان را خواهیم داد

سیاسی

رئیس جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت دولت وحدت ملی خواهان صلح است اما اگر دشمنان بجنگند پاسخشان را با جنگ می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل،  اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت ما خواهان صلح در ماه رمضان هستیم اما اگر هر یک از گروه های تروریستی دعوت دولت و علما مبنی بر اتش بس در ماه رمضان را نادیده بگیرد با جنگ به آنها پاسخ می دهیم.

وی همه طرف های درگیری را دعوت به صلح کرد و از آنها خواست تا از جنگ دوری کنند.

وی همچنین از تاسیس بنیاد حمایتی خبر داد که از خانواده های شهدا حمایت اقتصادی می کند. این بنیاد از آغاز ماه رمضان کار خود را اغاز می کند.