منابع دولتی افغان:

هیچ مذاکره ای با طالبان انجام نشده است

سیاسی

منابع وابسته به ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند نشست نروژ با هدف آغاز مذاکرات صلح با طالبان نیست و هیچ گفتگویی میان دولت افغانستان و طالبان نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ارگ ریاست جمهوری افغانستان مذاکره با طالبان در اسلو پایتخت نروژ را تکذیب کرد.

«سیدظفر هاشمی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت دولت نفرانی را به نروژ اعزام کرده است، طالبان نیز هیئتی به این کشور فرستاده اما آنها هیچ مذاکره ای نداشته اند و هدف از این سفر نیز پیگیری مذاکرات صلح نیست.

وی هدف از این نشست را گفتگو درباره روند صلح و یافتن راه حلی برای منازعات عنوان کرد.

مجمع اسلو، همه ساله برگزار می شود و محور آن گفتگو در مورد صلح و یافتن راه حل هایی برای پایان منازعات است.