دکتر شریعتی: در ساواک به من می گفتند تو شاخه دانشگاهی خمینی هستی

روزنامه خراسان به نقل از حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت:

در آن ديدار پدرم به او مي گويد که در برخي مقالات و آثارت ادبيات بسيار تند و نادرستي استفاده کرده اي. گاهي به بعضي بزرگان به جاي انتقاد توهين کرده اي، گاهي کلي و مطلق سخن گفته اي، برخي حرف هايت هيچ دليلي براي گفتن ندارد و برخي هم خلاف مفاهيم اسلامي است، اين ها را چه کار مي کني؟

شريعتي در پاسخ به اين سوال پدرم مي گويد: «شما فکر کرده ايد من محققي هستم با وضعيتي عادي که در اتاق نشسته ام و مطالعه مي کنم و کتاب مي نويسم؟ در حقيقت تا به امروز من کتابي ننوشته ام. هر چه هست سخنراني است همه بر حسب شرايط در وسط کوران و توفان مبارزات [بوده] و برخي هم چرک نويس هاي شخصي است. مجموعا چند کتاب بيشتر ننوشته ام، چرا که فرصتي براي اين کار نداشتم. خودم هم مي دانم و قبول دارم که گاهي در نوشته هايم اشتباه و افراط شد و به همين دليل به افرادي حق دادم کتاب هايم را تصحيح کنند».

به همين خاطر بود که شريعتي شرعا، رسما، صريحا، شفاهي و مکتوب به چند نفر از علما و روحانيون وکالت داد که شما وصي من هستيد، کتاب هايم را بخوانيد و هر جاي آن که خلاف مفاهيم اسلامي است حذف و اصلاح کنيد.

 

17302

کد N861163