هزینه برای خشونت در جهان از مرز ۱۴ تیلیارد دلار گذشت

سیاسی

شاخص صلح جهانی نشان می دهد که ۱۳ درصد از درآمد ناخالص داخلی کل کشورهای دنیا صرف اشاعه جنگ و خشونت در جهان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هزینه اعمال خشونت آمیز در جهان طی سال ۲۰۱۴ به رقمی بالغ بر ۱۴.۳ تیلیارد دلار رسید که معادل با مجموع اقتصاد ۶ کشور برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و انگلستان است.

گزارش سالانه امنیت جهان که در روز چهارشنبه منتشر شد حاکی از آن است که اختلاف میان آرام ترین و ناآرام ترین مناطق جهان افزایش یافته و در این میان بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا بیش از پیش گرفتار موج خشونت شده اند.

این گزارش که از سوی مؤسسه استرالیایی صلح و اقتصاد (IEP) تهیه شده است نشان می دهد که هزینه اعمال خشونت آمیز در عراق، سوریه و افغانستان صلح جهانی را به بی ثبات ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ به این سوی رسانده است.

طبق این گزارش، سوریه ناآرام ترین کشور جهان طی سال ۲۰۱۵ شناخته شد حال آنکه سرعت زوال صلح و امنیت در لیبی بیش از سایر کشورها بوده و بعد از آن به ترتیب اوکراین، نیجر، جیبوتی و سودان جنوبی قرار می گیرند.

در این میان، ایسلند آرام ترین کشور جهان گزارش شده است.