یونسی در همایش ندای ایرانیان:

دلیل مرگ احزاب در ایران مشکل درونی است نه فشار سیاسی

سیاسی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی گفت: امروز هیچ حزبی در ایران باقی نمانده است، این به دلیل فشارهای سیاسی نبوده بلکه احزاب در درون خودشان پویایی نداشتند و مردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها در اولین همایش تشکیلاتی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه هر فعالیت حزبی یک عمر طبیعی دارد و اگر یک حزب، بد عمل کند زود خواهد مرد، اظهار کرد: ممکن است عملکرد یک حزب عامل مرگ آن حزب شود و اگر درست عمل نکند و سازوکارهایی برای نو شدن نداشته باشد، می میرد.

وی افزود: امروز هیچ حزبی در ایران باقی نمانده است، این به دلیل فشارهای سیاسی نبوده بلکه احزاب در درون خودشان پویایی نداشتند و مردند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها درباره تشکیل حزب ندای ایرانیان گفت: اگر احزاب ملی ما وجود داشتند و درست عمل می کردند دیگر لازم نبود که حزب ندای ایرانیان تشکیل شود. من به همه احزاب احترام می گذارم اما آنها دچار ضعف های زیادی شدند که عامل آن عدم پویایی بود.

حجت الاسلام یونسی ادامه داد: شما اگر این تدبیر را نداشته باشید طولی نمی کشد که سرنوشت سایر احزاب ایران را پیدا خواهید کرد. مهمترین ضعف احزاب ضعف های درونی آنها است. اگر احزاب قوی باشند حتما ادامه پیدا می کنند و می توانند موانع پیش روی خود را بردارند.

وی گفت: یک حزب برای کسب قدرت ایجاد می شود کسانی که تمایل به این هدف دارند به یک حزب می توانند گرایش پیدا کنند اما عامه مردم سیاسی نیستند البته جامعه ما امروز سیاست زدده شده است ولی مصلحت نیست همه جامعه را سیاسی کنیم بلکه باید مردم را به سمت اهداف سیاسی مهم هدایت کرد.

حجت الاسلام یونسی گفت: اگر احزاب تنها برای کسب قدرت فعالیت کنند یا به استبداد شخصی گرایش پیدا می کند یا استبداد حزبی و هر دوی آنها خطرناک است. بنابراین در نگاه به قدرت برای مردم بیندیشیم مردمی که توانمندشان نکردید و آنها را آموزش ندادید و آنها با شما آشنا نیستند شما آنها را با شعارهای خود آشنا نکردید.

وی افزود: حزب باید علاوه بر تربیت یک مدیر سیاسی و فعال سیاسی، مردم را همراه و توانمند کند، چیزی که امروز احزاب به طور کامل با آن رابطه ندارند .

ادامه دارد...