نظر خواهی از مردم در خصوص ادامه کار پارلمان افغانستان

سیاسی

با توجه به پایان مهلت کاری پارلمان افغانستان و برگزار نشدن انتخابات جدید، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان خواستار بررسی نظرات مردم در خصوص ادامه کار پارلمان این کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، با توجه به پایان مهلت کاری پارلمان افغانستان و برگزار نشدن انتخابات جدید، اختلافات فراوانی در مورد ادامه کار پارلمان وجود دارد. اعضای مجلس، ادامه کار پارلمان را قانونی می دانند و برخی نهادهای دیگر می گویند با پایان مهلت کاری پارلمان، ادامه فعالیت انها غیر مشروع است.

اشرف غنی که از طریق ویدئو کنفرانس با استانداران افغانستان صحبت کرده، خواستار بررسی نظرات مردم شده است تا با توجه به انها تصمیم نهایی را اتخاذ کند.