عراقچی:

حل اختلافات کلیدی با حضور وزرا/به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم

سیاسی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هست ای کشورمان گفت: تحريم‌هاي اقتصادي و مالي مرتبط با موضوع هسته اي عليه كشورمان از روز اجراي توافق لغو خواهد شد.

سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به نزديك شدن به 10 تير با عنوان دقايق پاياني حدود دو سال مذاكره افزود: ما امشب به محل مذاكرات مي‌رويم تا 10 تير در آنجا مستقر مي‌شويم تا بتوانيم آخرين كارها را انجام دهيم و به قول معروف پرانتزهاي داخل متن را كه حاكي از اختلاف است كاهش دهيم. 

وي گفت: احتمالاً تعدادي از اختلافات كه مقداري کليدي و اساسي‌تر است براي روزهاي آخر مي‌ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصميم گيري شود. 

عراقچي افزود: ما 10 تير را براي پايان مذاكرات در نظر گرفته‌ايم اما اين طور نيست كه توافقي خوب و مطلوب را فداي اين تاريخ كنيم اگر لازم باشد ممكن است چند روزي فراتر برود يا زودتر تمام شد اينها به نظر ما اصل قضيه نيست. 

وي تأكيد كرد: ما به تاريخ مشخصي پايبند نيستيم و يك تاريخ مشخص براي ما مقدس نيست آنچه براي ما ارزش دارد توافقي مطلوب است كه حقوق ملت ايران در آن رعايت و خواسته‌هاي ما در آن تأمين شود اگر لازم باشد كه بيشتر بمانيم اين كار را حتماً خواهيم كرد. 

معاون وزير امور خارجه گفت: در دور گذشته كه در وين بوديم پيشرفت نسبتاً خوب اما آهسته داشتيم اين مسير ادامه دارد تا به سرانجام برسيم تا اگر بشود اختلافات را نهايتاً حل و فصل كنيم و به آنچه مطلوب ماست برسيم. 

عراقچي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريم‌هاي اقتصادي عليه ما در روز توافق احتمالي لغو خواهد شد يا گام به گام خواهد بود اظهار داشت: ما در روزي که توافق صورت گيرد فرض كنيم دهم،‌ يازدهم يا دوازدهم تير، آن روز توافق اجرايي هم نمي‌شود، يعني توافق به دست مي‌آيد و ممكن است اعلام هم بشود كه توافق شده است اما همان روز اجرا نمي‌شود. 

وي گفت: علت اين است كه برخي مراحل فني و حقوقي بايد طي شود و مجالس و پارلمان‌هاي کشورهاي طرف مذاكره اعم از كنگره امريكا، سازمان هاي اروپايي و مجلس شوراي اسلامي ممكن است بخواهند مروري بر توافق داشته باشند. 

عراقچي افزود: طبعاً اين در اختيار نمايندگان مردم است و پس از اينكه اين مرورها انجام شد بايد مقدمات فني از هر دو طرف صورت بگيرد و پس از طي اين مقدمات به روزي برسيم كه آماده اجراي توافق شويم. 

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي کشورمان گفت: در روز اجراي توافق تحريم‌هاي اقتصادي و مالي عليه ما همگي رفع خواهد شد يعني روزي که توافق اجرا شود همان روز اعلام خواهد شد كه همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي در همه حوزه هايي که در چارچوب هسته اي عليه ما وضع شده است لغو خواهد شد. 

وي اين تحريم‌ها شامل تحريم‌هاي نفتي، گاز، پتروشيمي، بانكي، مالي، بيمه،‌كشتيراني، طلا و ريال را بخشي از فهرست‌هاي تحريم‌هاي مرتبط با هسته اي برشمرد كه در روز اجراي توافق لغو خواهد شد. 

عراقچي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا تا زماني که تحريم‌ها عليه ما لغو نشده است ما هم تعهداتمان را اجرا نخواهيم كرد تأكيد كرد: حتماً‌ همين طور است ما هم تعهداتمان را تا آن زمان اجرا نخواهيم كرد مگر مقدماتي که از نظر فني براي اجرا شدن لازم باشد. 

وي گفت: اينجا مشكلي به نام همزماني وجود دارد كه كماكان در حال بررسي آن هستيم و يكي از پرانتزهاي بسيار مهمي که هنوز باز مانده همين نكته‌اي است كه آنچه از ترتيبات يا مقدمات فني بايد آماده سازي کنيم در مقايسه با مقدماتي که آنان بايد فراهم كنند مقداري زمان بيشتر مي‌برد. 

عراقچي افزود: اينكه چگونه مي توان اين دو را با هم همزمان كرد در حال بررسي است؛ پيشنهادها و ايده‌هايي وجود دارد و فكر مي‌کنم كه نهايتاً راه حل‌هايي که اطمينان بخش باشد براي هر دو طرف در اين خصوص يافت شود تا اينگونه وقتي به روز اجراي توافق رسيديم همه چيز در روالي معقول اجرا شود.