ریاست مروی بر کمیسیون انرژی مجلس تمدید شد

مجلس نهم

در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، علی مروی با اکثریت آرا در پست ریاست این کمیسیون ابقا شد

به گزارش خبرآنلاین،اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای سال دوم به علی مروی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در خانه ملت برای سپردن مسئولیت ریاست این کمیسیون اعتماد کردند.

بر این اساس، با رای موافق اعضای کمیسیون انرژی مجلس ناصر سودانی، نماینده اهواز و محمدسعید انصاری، نماینده آبادان به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند

همچنین با رای نمایندگان کمیسیون ،حسین امیری خامکانی، نمایندهٔ زرند و کوهبنان به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد

نمایندگان در ادامه نمایندگان حاضر در این جلسه  با انتخاب امیرعباس سلطانی ، نماینده بروجن و جلیل جعفری بنه ؛ نماینده خلخال و کوثر به عنوان دبیران کمیسیون انرژی برای سال پایانی مجلس موافقت کردند.

29220

کد N859668