«شیخ علی سلمان» به ۴ سال زندان محکوم شد

سیاسی

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین بزرگترین اپوزسیون این کشور از سوی دادگاه های وابسته به رژیم آل خلیفه به ۴ سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط چاپ بحرین، دادگاه بحرین امروز شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق این کشور را به ۴ سال زندان محکوم کرد.

شیخ علی سلمان در جلسه امروز دادگاه از اتهام براندازی نظام در بحرین تبرئه شد اما به خاطر دیگر اتهامات به ۴ سال زندان محکوم شد.

جلسه امروز محاکمه دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.