در گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با "اکرم ادی گزلدر" مطرح شد؛

45 روز کابوس اردوغان و "عدالت و توسعه"

کد N858770