دور جدید گفتگوهای حزب الله و المستقبل لبنان و تأکید بر امنیت

سیاسی

دور جدید گفتگوهای حزب الله و المستقبل لبنان برگزار شد و طرفین درباره موضوعات مختلف از جمله بحث امنیت رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سیزدهمین دور گفتگوهای حزب الله و جریان المستقبل لبنان شب گذشته در مقر ریاست جمهوری این کشور در عین التینه برگزار شد.

در این دور از گفتگوها تحولات داخلی لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت تداوم گفتگوها و پیگیری طرح های امنیتی در لبنان تاکید کردند.

نمایندگان حزب الله و جریان المستقبل همچنین بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت نهادهای قانونی تاکید کردند.