فیلم/ تظاهرات هزاران نفری مردم یمن در صنعاء

سیاسی

بین‌الملل: هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهراتی گسترده در شهر صنعاء ضمن محکومیت حملات وحشیانه آل‌سعود به این کشور خواستار توقف هرچه سریعتر این حملات شدند.

فیلم/ تظاهرات هزاران نفری مردم یمن در صنعاءبین‌الملل: هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهراتی گسترده در شهر صنعاء ضمن محکومیت حملات وحشیانه آل‌سعود به این کشور خواستار توقف هرچه سریعتر این حملات شدند.