نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

ریشه ناامنی‌های شمال افغانستان آمریکاست/ پاکستان خط می‌گیرد

سیاسی

نماینده مردم بلخ در پارلمان افغانستان گفت: خطوطی که پاکستان دنبال می کند دست خودش نیست و توسط برخی سیاست مداران کشورهای خارجی تحمیل می شود.

احمد شاه رمضان نماینده مردم بلخ در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: اجرایی نشدن تفاهمنامه اطلاعاتی میان افغانستان و پاکستان، دولت اسلام آباد را به سیاست های گذشته اش در مقابل افغانستان برخواهد گرداند.

وی گفت: خطوطی که پاکستان دنبال می کند دست خودش نیست و توسط برخی سیاست مداران کشورهای خارجی تحمیل می شود؛ برخی کشورها از لحاظ امکانات و مسائل اقتصادی پاکستان را تامین می کنند و لذا حرف های این کشور متعلق به خودش نیست.

نماینده مردم بلخ در پارلمان افغانستان اظهار داشت: خواست تمام مردم افغانستان و سیاست مداران کشور این است که پاکستان به امنیت افغانستان احترام بگذارد و از عملیات های تروریستی پشتیبانی و حمایت نکند.

نماینده پارلمان افغانستان افزود: متاسفانه پاکستان از خطوط خود نمی گذرد و سیاست های خود در قبال افغاستان را تغییر نمی دهد.

وی عنوان داشت: تروریسم و داعش در اختیار ابر قدرت های دنیا است و پاکستان نیز از برخی کشورها خط می گیرد.

وی در پایان گفت: ریشه همه ناامنی های افغانستان، مخصوصا در مناطق شمالی به آمریکا بر می گردد و این کشور باعث ناامن ماندن افغانستان است.