استقرار هیات بازرسی در دانشگاه‌های امیرکبیر و پیام نور

سازمان بازرسي كل كشور

هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و پیام نور مستقر شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات بازرسی امور آموزشی و پژوهشی (گروه آموزش عالی) از تاریخ 16 خرداد تا 16 تیر ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر است. چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای 136 و یا با شماره تلفن 82282261 تماس بگیرند.

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir نیز آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

همچنین هیات بازرسی امور آموزشی و پژوهشی (گروه پژوهش، تحقیقات و فناوری) به مدت یک ماه از تاریخ 16 خرداد تا 16 تیر ماه در دانشگاه پیام نور مستقر است.

انتهای پیام

کد N857450