تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ «علی سلمان»

سیاسی

مردم بحرین امروز یکشنبه در حمایت از دبیرکل جمعیت الوفاق که در بند آل‌خلیفه به سر می‌برد، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین برای چندمین بار متوالی طی روزهای اخیر، در حمایت از شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعارهایی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان را خواستار شدند.

نیروهای امنیتی آل خلیفه با حمله به این تظاهرات که در منطقه «البلاد القدیم» زادگاه شیخ علی سلمان برگزار شد، از گلوله های پلاستیکی و گازهای اشک آور برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان استفاده کردند.

گفتنی است، شیخ علی سلمان از حدود پنج ماه پیش بدون تفهیم اتهام توسط نظامیان آل خلیفه بازداشت شده است.