قبایل نجران عربستان:تجاوز به یمن سیاسی است/ حامی دفاع مشروع

سیاسی

قبایل نجران سعودی در بیانیه ای با اعلام اینکه حمله عربستان به یمن سیاسی است از حمایت این قبایل از دفاع مشروع یمن در برابر تجاوز سعودی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیان، قبایل «یام» و «ولد عبدالله» در منطقه نجران عربستان سعودی با صدور بیانیه ای در قبال تجاوز عربستان سعودی به یمن موضعگیری کردند.

در این بیانیه آمده است: نظام عربستان تمامی معاهداتی که با اجداد ما امضا کردند را نقض کردند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: هدف عربستان از حمله به یمن درگیر کردن منطقه نجران به جنگ و درگیری با برادرانمان است. در این بیانیه خطاب به مردم یمن گفته شده است که تجاوز عربستان به شما دخالت در امور داخلی تان است و صرفا با اهداف سیاسی صورت می گیرد.

قبایل نجران اعلام کردند: ما همه برادر هستیم و با تکفیری ها و فتنه افکنان که خون و مال و آبرو و ناموس مردم را مباح می دانند مخالف هستیم. ما با حملات عربستان به یمن مخالف هستیم و حق مشروع یمن در دفاع از خود را مشروع می دانیم.