فیلم/ نبرد نیروهای مقاومت در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در القلمون

سیاسی

بین‌الملل: ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی لبنان به عملیات خود علیه تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در القلمون ادامه می‌دهند.

فیلم/ نبرد نیروهای مقاومت در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در القلمونبین‌الملل: ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی لبنان به عملیات خود علیه تکفیریها در دامنه‌های «الجراجیر» واقع در القلمون ادامه می‌دهند.