عمار حکیم:

چاره ای جز ثبات و پایداری در برابر داعش نداریم

سیاسی

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تمجید از حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایداری در برابر گروهک داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات نیوز، عمار حکیم گفت: طرح نظامی و امنیتی باید با قدرت ادامه پیدا کند و در کنار آن طرح نظامی برای اطمینان بخشی به ملت و تعمیق بافت ملی تدوین شود تا بتوانیم از دستاوردهای خود دفاع کنیم و نباید از این اصل غافل شویم زیرا پس از داعش با شرایطی مشابه وضعیت کنونی مواجه می شویم ما با داعش مبارزه می کنیم تا آینده ای درخشان پیش رو داشته باشیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت آوارگان عراقی تاکید کرد: ساکنان مناطق آزاد باید در تامین امنیت مناطق خود مشارکت داشته باشند و به کار گرفتن نیروهای مردمی در این زمینه به معنی فرسوده کردن این نیروهاست.کسی نباید اتهامی علیه نیروهای مردمی بزند و هر که این کار را انجام دهد باید در نیاتش شک کنیم زیرا این نیروهای مردمی جانفشانی می کنند.

وی بر ضرورت حمایت تسلیحاتی  و برقراری عدالت در این زمینه تاکید کرد و افزود: عراق قراردادهای نظامی بسته است اما سهم نیروهای مردمی از آن چیست؟نباید نیروهای مردمی از کمبود سلاح شکوه کنند و نقش ها باید میان نیروهای امنیتی و مردمی تقسیم شود.نیروی مردمی کاملا قانونی است و تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح است و صاحب ردیف بودجه است.

عمار حکیم بیان کرد: دفاع از نیروی مردمی یک ضرورت ملی مهم است و خداوند مرجعیت دینی و جمهوری اسلامی ایران که مشورتهای جدی ارائه دادند و در شکل گیری نیروهای مردمی نقش به سزایی داشت را پاداش خیر دهد.

وی افزود: ما چاره ای جز ثابت و پایداری در برابر داعش نداریم زیرا اگر مبارزه نکنیم خوار و خفیف می شویم و به بردگی گرفته خواهیم شد و بلاء سراسر کشور را فرا می گیرد.ما مرگ سرافرازنه ای خواهیم داشت.