فیلم/ ناکامی تروریست ها برای ورود به سوریه از طریق خاک لبنان

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه تلاش برخی تروریست ها برای ورود به خاک این کشور را در مرزهای لبنان و سوریه ناکام گذاشتند.

فیلم/ ناکامی تروریست ها برای ورود به سوریه از طریق خاک لبنانبین الملل: نیروهای ارتش سوریه تلاش برخی تروریست ها برای ورود به خاک این کشور را در مرزهای لبنان و سوریه ناکام گذاشتند.