در هتل کوبرگ وین صورت گرفت؛

برگزاری نشست معاونان و مدیران سیاسی ایران و ۱+۵

سیاسی

تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست سید عباس عراقچی در ادامه هفتمین دور گفتگوهای هسته ای به منظور نگارش برجام، نشستی را با حضور معاونان و مدیران سیاسی ۱+۵ برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاونان و مدیران سیاسی ایران و کشورهای ۱+۵ ، پیش از ظهر امروز درباره نگارش پیش نویس توافق احتمالی هسته ای در وین آغاز شد.

 پس از پایان این نشست عمومی، نشست های دوجانبه ایران با دیگر کشورهای ۱+۵ و همچنین نشست های کارشناسی انجام خواهد شد.   

هفتمین دور از گفت وگوها به منظور ادامه نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با حضور سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از کشورهای ۱+۵ در این مذاکرات حضور دارد از روز چهارشنبه در هتل کوبورگ وین از سر گرفته شد.  

تیم هسته ای ایران که به ریاست سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه وارد وین شد، طی روزهای گذشته نشست های دوجانبه و سه جانبه با هلگا اشمید معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا داشت.  

همزمان نشست های کارشناسان فنی ایران و گروه ۱+۵ نیز به منظور ادامه کار بر روی ضمائم فنی توافق نهایی برگزار شد.