موافقت پارلمان نروژ با پذیرش ۸ هزار مهاجر سوری

سیاسی

نمایندگان پارلمان نروژ با پذیرش ۸ هزار پناهجوی سوری توسط این کشور طی سه سال آینده موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان نروژ به طرح پذیرش ۸ هزار مهاجر سوری در سه آینده با موافقت ۵ حزب رأی مثبت داد. این در حالی است که حزب سوسیالیست و حزب راستگرای ترقی خواه (معروف به مخالفت با بیگانگان) با این طرح مخالفت کردند.
طبق مصوبه پارلمان نروژ، ۸ هزار پناهجوی سوریه طی سه سال توسط این کشور پذیرش می شوند، مرحله اول شامل ۲ هزار پناهجو است که در سال جاری میلادی اجرایی می شود، در مرحله دوم ۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ و در مرحله آخر نیز ۳ هزار پناهجوی دیگر سوری در سال ۲۰۱۷، وارد این کشور خواهند شد.
همچنین پارلمان نروژ تصویب کرد در سال ۲۰۱۵، ۳۲ میلیون دلار به عنوان کمک های فوق العاده به آوارگان سوری ساکن کشورهای همجوار، اختصاص یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']