حبس ابد؛ جزای رشوه گیری رئیس سابق سرویس امنیت داخلی چین

سیاسی

رئیس سابق سرویس امنیت داخلی چین پس از پذیرفتن اتهام خود مبنی بر دریافت رشوه و فساد مالی به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژائو یونگ کانگ ۷۲ ساله به طور مخفیانه در شهر تیان جین در شمال شرق چین محاکمه شده است.

وی که از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۲ عضو شورای مرکزی حزب کمونیست چین بوده، بالاترین مقام دولتی این کشور (بازنشسته و در حال کار) است که در طول ۶۵ سال گذشته در این کشور محکوم به حبس ابد به دلیل دریافت رشوه می شود.

این مقام بلندپایه چینی در طول سال هایی که ریاست سرویس امنیت داخلی چین را عهده دار بود، کنترل پلیس و سیستم قضایی این کشور را نیز در دست داشت.

گفتنی است بازداشت وی تنها چند هفته پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ژی جینپینگ انجام گرفته ولی روند محاکمه اش تا امروز به طول انجامیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']