در مجمع عمومی خانه احزاب مصوب شد؛

افزایش دوره زمانی شورای مرکزی خانه احزاب از دو سال به سه سال

سیاسی

مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب در دومین جلسه خود با اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه ، دوره های زمانی اعضای شورای مرکزی را که ۲۱ نفر هستند از دو سال به سه سال افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب صبح امروز پنجشنبه در وزارت کشور برگزار شد با تصویب مصوبه ای بر اساس ماده ۱۵ با تعداد ۲۱ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی خانه احزاب موافقت کردند. همچنین دوره زمانی این شورا را از دو سال به سه سال تغییر دادند.

گفتنی است مقرر شد برای انتخاب اعضای شورای مرکزی، اعضای مجمع باید به ۲۱ نفر رای بدهند که از این تعداد ۷ نفر به عنوان جریان اصولگرا، ۷ نفر به عنوان جریان اصلاح طلب، ۷ نفر به عنوان جریان مستقل انتخاب شوند.

همچنین در این جلسه ۱۴ پیشنهاد  مورد بررسی قرار گرفت که ۴ پیشنهاد مطرح نشد.

ادامه دارد...