کره شمالی انتخابات محلی برگزار می کند

سیاسی

انتخابات برای تعیین نمایندگان محلی در جمهوری خلق کره (کره شمالی) روز نوزدهم جولای برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، یک منبع ناشناس در شورای ریاست پرزیدوم کره شمالی گفته است که انتخابات محلی برای انتخاب معاونین استان ها (شهرداران) و شوراهای شهر بر اساس قوانین سوسیالیستی کره شمالی و طبق خواسته مردم محلی در روز نوزدهم جولای (بیست و هشتم تیر) برگزار خواهد شد.

این اولین انتخابات در کره شمالی از نوع خود از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون رهبر جوان کره شمالی از سال 2011 است.

گفتنی است آخرین انتخابات برای تعیین معاونین استان ها در روز 24 جولای سال 2011 برگزار شده بود. این انتخابات به طور معمول هر 4 سال یک بار در کره شمالی برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']